Roszczenia wobec Skarbu Państwa oraz organów administracji

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa oraz organów administracji z tytułu:

1) wadliwych decyzji administracyjnych i ich skutków finansowych,

2) wadliwych decyzji w sprawach wywłaszczenia nieruchomości i ich skutków finansowych,

3) niezgodnych z prawem orzeczeń organów administracji.

Dochodzenie roszczeń obejmuje w szczególności:

1) wzruszanie wadliwych, niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów Państwa oraz organów administracji,

2) dochodzenie i egzekwowanie roszczeń o charakterze odszkodowawczym wobec organów Państwa oraz organów administracji.