O firmie

Kancelaria prawno – odszkodowawcza „Universus” zajmuje się profesjonalnym i kompleksowym dochodzeniem odszkodowań od: 

– Towarzystw Ubezpieczeniowych z tytułu: 

  • obrażeń ciała i rozstroju zdrowia powstałych następstwie wypadków,
  • śmierci najbliższych na skutek wypadków,
  • uszkodzenia pojazdów

– Skarbu Państwa oraz organów administracji z tytułu: 

  • wadliwych decyzji administracyjnych w sprawach wywłaszczenia nieruchomości,
  • niezgodnych z prawem orzeczeń organów administracji.