Kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza,
co pozwoli nam na wstępną analizę sprawy oraz kontakt:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Adres email

Telefon kontaktowy

Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia

Kim byłeś w zdarzeniu

Zakres doznanych obrażeń